LEVENSLESSEN

Levenskunst is leren surfen op de golven van het leven

Je houding en je denkwijze bepalen hoeveel licht je in je leven toelaat, en al dan niet de schoonheid van het leven durft te omarmen.

Mijn leerproces was jarenlang het verwerven van kennis.
Het beleven en ervaren van die kennis werd een kunde.
Het toepassen ervan een levenskunst.
Een visie, een passie, een missie.

Mijn levenslessen heb ik te danken aan de keuzes die ik gemaakt heb op mijn persoonlijk levenspad
en “Het Leven An sich”

Dank aan dierbaren, mijn omgeving, eeuwenoude kennis, oude & nieuwe methodieken en geniale leermeesters.

Oefenen, oefenen oefenen, door dagelijks te oefenen en door de wet van de herhaling groeide ik in zelfheling en vergeving. Weet ik hoe ik mijn pijn kan verzachten en de draad weer sneller kan oppikken bij tegenslag. Aanvaarden van wat is en leren loslaten, laten gebeuren wat gebeurd. Zonder oordeel. De dood en het leven zijn een oneindige cirkel van heling en transformatie. Het leven geeft en neemt, de kunst is hoe ermee om te gaan. De weg zelf is je bestemming.

When living becomes art, art becomes a lifestyle
Ingrid Van camp

Het doel van het leven is te leven – niet in die volslagen chaos en verwarring, die wij het leven noemen – maar leven op een volkomen andere manier; een leven leiden, dat vol is, dat gaaf is, alle dagen opnieuw.

Krishnamurti

Ik noem het levenshygiëne een levenskunst

9 LEVENSLESSEN

Les 1:
Een mens kiest als ziel om hier te zijn, accepteer jezelf en wat zich in je leven manifesteert. Ontwikkel de kracht om keuzes te maken.

Les 2:
Je kiest zelf hoe je omgaat met de dingen die op je pad komen.

Les 3:
De enige zekerheid is dat niets zeker is de enige constante is constante verandering.

Les 4:
Vind de kracht in jezelf, vertrouw op je innerlijke gids.

Les 5:
Geloof in jezelf, heb vertrouwen en hoop in de toekomst.

Les 6:
Angst is een slechte raadgever, tracht vanuit vertrouwen te handelen.

Les 7:
Verandering kan een kans zijn.

Les 8:
Laat perfectionisme volgens de maatschappelijke normen vallen.

Les 9:
Eigenliefde is liefde en energie in je leven brengen zodat je een krachtig kanaal van liefde wordt dat veel te bieden heeft.

HET IXde HUIS,
Mijn keuze is werken met mensen die
zoekend en lerend onderweg zijn naar
hun geluksgevoel

error: Content is protected !!