SYMBOLIEK EN RITUELEN

SYMBOLEN en verbeelding
Kracht van RITUELEN: Ontlading op celniveau

Ritueel als manier van leven.
Terugkeren tot het verrichten van rituelen om het contact met de bron en de toewijding in ons dagelijkse leven te vergroten. Rituelen kunnen helpen om opnieuw in balans te komen en bij het maken van overgangen. Een rituele handeling brengt orde in chaos, ze geeft betekenis en is een eerbetoon. Stel je voor dat je rustiger aandoet en je dagindeling beschouwt als een ritueel.

Beelden en symbolen.
Beelden en symbolen zijn de oudste en meest diepgaande vorm van communicatie. Beelden leiden directer naar onze emotie dan woorden, beelden activeren een zone in het brein waar emotie in het geheugen ligt opgeslagen. Het ego ervaart een beeld als ongevaarlijk waardoor je via beelden de diepere lagen van jezelf kan bereiken, een unieke inwijding op jouw zielenpad.

Kleurensymboliek.
Kleurentests en kleurenpsychologie zijn gebaseerd op een samenhang tussen een voorkeur voor een bepaalde kleur en specifieke persoonlijkheidseigenschappen. Iedere kleur heeft zijn eigen symbolische betekenis. De kleurenpsychologie houdt zich bezig met deze kleurensymboliek, de psychologische betekenis, duiding, de werking en het karakter van kleuren. Welke kleur heeft jouw voorkeur en wat zegt dit over jouw persoonlijkheidseigenschappen.

Dierensymboliek.
Ooit waren onze wegen nauw verweven met het ritme van de natuurlijke wereld. Men zocht de antwoorden op grote levensvragen niet in boeken maar in ingetogen contact met de stem van Moeder Aarde. Elk dier heeft individuele talenten en gaven en zijn zeer gevoelig voor onze energie en lichaamstaal. Veel dieren hebben een unieke weerstand tegen bepaalde ziekten. Dieren kunnen hun kracht op verschillende manieren aan ons doorgeven. Door te werken met je Totemdier en je persoonlijke krachtdier, stemmen we af op de persoonlijke energie van het dier.

Tarot: Pad van initiatie.
I
nzichtkaarten en tarot zijn een hulpmiddel om intuïtieve processen in mensen te doen ontwaken en spiegelen onze onbewuste emoties en gedachten. Het spreekt tot jou in beelden, kleuren en symbolen. Jij bent de sleutel tot hun mysterie. Tarot kaarten zijn opgebouwd volgens een kosmologisch systeem, de 4 elementen, numerologie en de grote Arcana. Tijdens een consult krijg je zicht op de levenslessen die je onder de knie hebt en welke je verder te leren hebt. Aan de hand van tarot en inzichtkaarten maak ik een psychologisch en spiritueel profiel op en bereken ik jouw ziel en levenssymbool. Maak kennis met je persoonlijke blauwdruk.

DOELGROEP:  voor personen die met hart en ziel de deur open willen openzetten naar creativiteit, inzicht en vernieuwing.

THE MEANING OF LIFE IS TO
FIND YOUR GIFT
THE PURPOSE IN LIFE IS TO
GIVE IT AWAY

“Picasso”

error: Content is protected !!